Technologia
0

Gniazdka elektryczne w obwodzie elektrycznym

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych przez przekrój poprzeczny środowiska pod działaniem pola elektrycznego. Rozróżniamy trzy rodzaje prądu: przewodzenia, unoszenia i przesunięcia. Prąd stały jest to prąd, którego wartość liczbowa i zwrot nie zmieniają się w czasie. Zamkniętą drogę prądu elektrycznego nazywamy obwodem elektrycznym. Elementy elektryczne połączone ze sobą tworzą obwód elektryczny. Obwód elektryczny […]

gniazdka elektrycznePrądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych przez przekrój poprzeczny środowiska pod działaniem pola elektrycznego. Rozróżniamy trzy rodzaje prądu: przewodzenia, unoszenia i przesunięcia. Prąd stały jest to prąd, którego wartość liczbowa i zwrot nie zmieniają się w czasie. Zamkniętą drogę prądu elektrycznego nazywamy obwodem elektrycznym. Elementy elektryczne połączone ze sobą tworzą obwód elektryczny.

Obwód elektryczny

Obwód elektryczny składa się ze źródeł energii elektrycznej, przewodów łączących oraz odbiorników, które podłącza się przez gniazdka elektryczne. Wielkością charakteryzującą jego źródło jest napięcie źródłowe (nazywane siłą elektromotoryczną), które jest różnicą potencjałów między zaciskami źródła, gdy prąd w obwodzie nie płynie. Napięciem źródła nazywamy różnicę potencjałów między zaciskami źródła, gdy prąd w obwodzie płynie. Jest ono niższe od napięcia źródłowego o spadek napięcia występujący na rezystancji wewnętrznej źródła. Obwody elektryczne mogą być nierozgałęzione (proste) lub rozgałęzione (złożone). W praktyce spotykamy się z obwodami rozgałęzionymi (złożonymi), które do celów analizy bardzo często redukuje się jednak do obwodów prostych. Prosty obwód elektryczny składa się ze źródła energii elektrycznej o sile elektromotorycznej i połączonego z nim szeregowo rezystora (obciążenia). Przy projektowaniu układów elektrycznych niektórych urządzeń, występuje często problem dopasowania energetycznego odbiornika do źródła. W zasadzie źródła napięcia należy obciążać takimi odbiornikami, aby moc wydzielana była największa – źródło będzie wtedy w pełni wykorzystane. Z analizy działania układów wynika, że źródło napięcia będzie wykorzystane w pełni wtedy, gdy będzie obciążone elementem o rezystancji równej rezystancji wewnętrznej źródła.

Schemat obwodu elektrycznego

Graficzne przedstawienie obwodów (układów) nazywa się schematem. Na schemat obwodu elektrycznego składają się symbole elementów i urządzeń elektrycznych oraz linie odwzorowujące połączenia elektryczne między nimi. Na schematach często zaznacza się także, za pomocą strzałek, zwrot prądu w danym miejscu obwodu i zwrot spadków napięć na elementach obwodów lub biegunowość napięć źródłowych (siły elektromotorycznej).

W każdym obwodzie elektrycznym rozpływ prądów i rozkład napięć podlega określonym prawom fizycznym. Podstawy tych praw poznajemy już w szkole. Jednak szczegółową wiedzę z zakresu elektryczności i umiejętności w tym zakresie, zdobywa się na drodze ciągłego doskonalenia.

Share:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest

Autor: MegaNews

There are 0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

Przeczytaj poprzedni wpis:
Sypialnia dla osoby chorej lub starszej

Coraz częściej decydujemy się na opiekę nad chorym członkiem rodziny - w Polsce rzadko chcemy oddawać bliskich do domów opieki,...

Zamknij