Zdrowie i uroda
0

Pakiet medyczny dla przedsiębiorcy – jak go księgować i jak rozliczać podatek?

Pakiety medyczne Oferta w zakresie abonamentów medycznych jest adresowana zarówno do osób indywidualnych, jak i do klientów biznesowych. Pracodawcy coraz częściej decydują się na wykupywanie odpowiednich pakietów dla pracowników – kwestia rozliczania ich w kosztach uzyskania przychodów nie wzbudza większych wątpliwości. Jednakże sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku, gdy przedsiębiorca nabywa stosowny pakiet dla siebie. […]

Pakiety medyczne

Oferta w zakresie abonamentów medycznych jest adresowana zarówno do osób indywidualnych, jak i do klientów biznesowych. Pracodawcy coraz częściej decydują się na wykupywanie odpowiednich pakietów dla pracowników – kwestia rozliczania ich w kosztach uzyskania przychodów nie wzbudza większych wątpliwości. Jednakże sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku, gdy przedsiębiorca nabywa stosowny pakiet dla siebie. W jaki sposób go zaksięgować i o czym należy przy tej okazji pamiętać?

Czy pakiet medyczny dla przedsiębiorcy jest kosztem uzyskania przychodu?

Szukając odpowiedzi na powyższe pytanie, należy przypomnieć, iż  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT do kosztów firmowych można zaliczyć tylko i wyłącznie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątek od tej zasady stanowią koszty, które wymieniono w art. 23 wspomnianej ustawy. Pakiety medyczne dla przedsiębiorcy nie zostały wspomniane w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, jednakże organy podatkowe mają do tego tematu specyficzne podejście, o czym świadczą chociażby różne interpretacje indywidualne. W ich myśl omawiany pakiet jest wydatkiem odznaczającym się prywatnym charakterem, w związku z czym nie może zostać uznany za koszt firmowy. Celem takiego pakietu jest bowiem zapewnienie stosownej ochrony osobistemu zdrowiu przedsiębiorcy – nie ma on żadnego wpływu na osiąganie przychodów czy zabezpieczanie ich źródeł.

Pakiet w ramach umowy na dostawę towarów bądź świadczenie usług

Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy medyczny pakiet jest proponowany przedsiębiorcy w ramach współpracy z placówką świadczącą tego typu usługi – na zasadzie składania oferty biznesowej wykonawcy przez zleceniodawcę. Wówczas zmienia się podejście w kontekście osiągania przychodów z prowadzonej działalności pozarolniczej. Pakiet uznawany jest wtedy za przychód, co wynika z faktu, iż korzystanie z niego odbywa się na podstawie umowy na dostawę towarów bądź świadczenie usług. W tym momencie trzeba przypomnieć art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT – z zapisu tego jasno wynika, iż na poczet przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się wartość świadczeń:

  • otrzymanych w naturze,
  • nieodpłatnych – na potrzeby ustalenia przodu z nich jest wykorzystywany art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT nakazujący ustalanie wartości pieniężnej z nieodpłatnych świadczeń na podstawie cen zakupu.

Jaka stawka podatku?

Przy tej sposobności powstaje pytanie dotyczące opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń – jak to wygląda w praktyce? Duże znaczenie ma forma opodatkowania – czyli metoda wybrana przez przedsiębiorcę do rozliczania się z fiskusem. Najmniej problematyczne są poniższe metody, a mianowicie:

  • opodatkowanie według skali podatkowej – obowiązuje 18 proc. lub 32 proc. stawka podatku w zależności od tego, w którym progu podatkowym znajduje się przedsiębiorca,
  • opodatkowanie podatkiem liniowym – sprawa jest prosta, gdyż stawka podatku jest niezmienna i wynosi 19 proc.

Co się zaś tyczy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to przychód z nieodpłatnych świadczeń – w odniesie do pakietu medycznego dla przedsiębiorcy – jest objęty 3 proc. stawką ryczałtu.

Share:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest

Autor: MegaNews

There are 0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

Przeczytaj poprzedni wpis:
Do kiedy można składać PIT?

Rozliczenia podatkowe to bez wątpienia jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu każdego podatnika. Jak co roku termin ten mija...

Zamknij