Ciekawe
0

Świat roślin

Świat roślin jest bogaty i interesujący, choć jego charakter różni się w poszczególnych krainach. Zdecydowanie najbogatsza jest szata roślinna Pienin, uznawanych za jeden z najciekawszych pod tym względem obszarów w Polsce. Lasy w Pieninach Las pieniński pokrywający zwartymi połaciami ostre stoki Pienin, to typowy dla regla dolnego drzewostan jodłowo-bukowy z domieszką jaworu, wiązu i klonu. […]

Świat roślin jest bogaty i interesujący, choć jego charakter różni się w poszczególnych krainach. Zdecydowanie najbogatsza jest szata roślinna Pienin, uznawanych za jeden z najciekawszych pod tym względem obszarów w Polsce.

lasy pienińskie

Lasy w Pieninach

Las pieniński pokrywający zwartymi połaciami ostre stoki Pienin, to typowy dla regla dolnego drzewostan jodłowo-bukowy z domieszką jaworu, wiązu i klonu. Występują tam również świerki, zwłaszcza w Pieninach Spiskich i Małych, ale ich pojawienie się jest efektem działalności człowieka.

Jedyne naturalne stanowisko świerczyny – pod szczytem Wysokiej w Małych Pieninach – jest objęte ochroną rezerwatową.

Niezbyt często występującym, ale charakterystycznym dla krajobrazu Pienin drzewem jest sosna, porastająca w niewielkich skupiskach szczytowe partie skalistych wierzchołków. Cieką rośliną jest również cis, który dawniej występował licznie w większych skupiskach, a dzisiaj tylko w pojedynczych okazach.

Pienińskie łąki

Dla miłośników przyrody wspaniałą atrakcją będą pienińskie łąki. Powstały niegdyś wskutek działalności człowieka, który pozyskiwał tereny wypasowe i pod uprawy, karcując lasy.

Przeważni zasiedlają je samosiejki, które w sposób naturalny wkroczyły na teren pozbawiony lasu. Na bujnych pienińskich łąkach, które zwłaszcza późną wiosną i wczesnym latem zachwycają mnogością kwiatów  i soczystością traw, przyrodnicy doliczyli się ponad trzech tysięcy gatunków roślin. Charakterystyczna jest szczególnie duża liczba gatunków endemicznych i reliktowych.

Jeśli chcesz mieć kontakt z fauną i florą Pienin, wybierz noclegi w Szczawnicy.

Share:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest

Autor: MegaNews

There are 0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!

Przeczytaj poprzedni wpis:
Depilacja woskiem – jak się do niej przekonać?

Gładkie ciało to wymóg dzisiejszych czasów. Najszybciej skorzystać z jednorazowej maszynki, jednak na drugi dzień problem zbędnego owłosienia wraca. A...

Zamknij